Tietosuojaseloste

Rekisteri

Rekisterinpitäjä

Toiminimi: Puunelma
Lanatie 5 D 132, 20540 Turku
Y-tunnus: 2866740-5
info@puunelma.fi
www.puunelma.fi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse info@puunelma.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Hanhilammi-Kaipainen
info@puunelma.fi

Rekisterin nimi

Puunelman asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään
 •     Asiakkuuden ylläpitämiseen
 •     Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 •     Luonnon lumoama -verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 •     Asiakaskokemuksen parantamiseen
 •     Tilastollisiin tarkoituksiin
 •     Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 •     Väärinkäytösten estämiseen
 •     Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
Tietoja käsitellään asiakkaan ja Puunelma-verkkokaupan väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Rekisterin tietosisältö

 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Asiakaspalautetiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
 • Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot
 • Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Puunelma-verkkokaupan asiakasrekisteri. Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään www.puunelma.fi palvelua.

Tietojen vastaanottajat

Asiakastietoihin on pääsy vain Puunelma-verkkokaupan omilla työntekijöillä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle (esim. kuljetustiedot Posti, Paytrail jne.). Kaikkien kumppanien kanssa on käytössä EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Puunelman järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Evästeet

Puunelma kerää www.puunelma.fi sivuston käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden tekniikoiden avulla. Näiden avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin sivustoa käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, milloin ja mitä www-sivuja käyttäjä on selannut, mitä käyttäjä on sivustolla nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän päätelaitteen IP-osoite ja mahdollinen sarjanumero.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytön tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa käyttäjän käyttökokemus sivustolla sekä analysoida ja kehittää sivustoa edelleen. Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.